!دوست خوبم صفحه به‌زودی باز می‌شه
تنظیم با ترتیب تنظیم

IranianArticle
آدم و حوا/ دروس مربوط به داستان نجات/ درس دوم
هدف این درس: گناه یعنی نااطاعتی از فرمان خدا.
داستان آدم و حوا
بچه‌ها و عیسی بچه‌ها برای عیسی مهم هستند (دروس مربوط به کارتون حافظان داستان)
چه بزرگ‌ترها و چه بچه‌ها زمانی اجازه وارد شدن به پادشاهی خدا را خواهند داشت که ایمان ساده‌ای داشته باشند و عیسی مسیح و خدا را بیشتر از هر چیز دیگری دوست داشته باشند
زکای باجیگر زکای خراجگیر (دروس مربوط به کارتون حافظان داستان)
زکی انتظار داشت که عیسی هم مثل بقیه مردم با او رفتار خوبی نداشته باشد. اما در عوض می‌دید که عیسی از او بدش نمی‌آید و اتفاقاً او را دوست دارد.
دریای توفانی دریای توفانی (دروس مربوط به کارتون حافظان داستان)
بعضی وقت‌ها برای هر کدام از ما هم شرایطی به‌وجود می‌آید که باعث نگرانی و ترس و وحشت می‌شود، در این شرایط باید از عیسی که دوست ماست بخواهیم که اولاً ترس و نگرانی‌مان را بردارد و بعد کمک کند تا آن موضوع حل شود
سامری نیکو سامری نیکو (دروس مربوط به کارتون حافظان داستان)
مرد سامری می‌دانست که همه‌ی انسان‌ها ارزش دارند و وقتی در مشکل هستند باید به آنها کمک کرد...
marker_left1 2 3 4 5 6 7 8 9marker_right
مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به این وب‌سایت برای کودک ایرانی محفوظ است. © ۲۰۰۸